116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 128

Cechą organizmów jest między innymi zdolność utrzymania homeostazy.

Rozwiązanie: