109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 121 122 123 124 125 126 127 128

Schematy przedstawiają dwie możliwości lokalizacji narządów produkujących gamety.

Rozwiązanie: