107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

Podaj, które rodzaje metod antykoncepcyjnych należą do najskuteczniejszych.

Rozwiązanie: