105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Przyporządkuj podane opisy (A-F) do właściwych faz porodu (I-III).

Rozwiązanie: