99 100 101 102 103 105 106 107 108 109 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Rysunek przedstawia budowę żeńskiego układu rozrodczego. Numerami I-IV zaznaczono elementy tego układu.

Rozwiązanie: