94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Poniższy rysunek przedstawia powstawanie obrazu w oku.

Rozwiązanie: