4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21

Przyporządkuj podanym poziomom organizacji życia odpowiednie litery ze schematu.

Rozwiązanie: