77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91

Rozwiąż rebus. Zapisz hasło w wyznaczonym miejscu. Wyjaśnij, co oznacza otrzymany wyraz. W razie trudności skorzystaj ze słownika języka polskiego

Rozwiązanie: