76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91

W staw znak „X” w kratkę przy zdaniach opisujących warunki życia Polaków w okresie rządów komunistów.

Rozwiązanie: