74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90 91

Wyjaśnij, kto uczestniczy w zgromadzeniu zwanym konklawe. Określ, w jakim celu się je zwołuje.

Rozwiązanie: