73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91

Wykreśl z diagramu nazwy trzech miast. Następnie zapisz je w odpowiednich miejscach.

Rozwiązanie: