70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Zapoznaj się z zamieszczonym fragmentem książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: