68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Wyjaśnij, w jakim celu powołano podane organizacje.

Rozwiązanie: