63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Podaj dwa skutki wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921.

Rozwiązanie: