62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Uporządkuj podane wydarzenia z lat 1918-1921 w kolejności chronologicznej. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5.

Rozwiązanie: