60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zapoznaj się z reprodukcją dzieła Wojciecha Kossaka. Następnie odpowiedz na pytania.

Rozwiązanie: