59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: