4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Wykreśl z diagramu ukryty wyraz. Następnie zapisz otrzymane hasło i wyjaśnij jego znaczenie.

Rozwiązanie: