57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Wpisz w wyznaczone miejsca właściwe postacie historyczne.

Rozwiązanie: