56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Wyjaśnij, do czego były wykorzystywane w czasie I wojny światowej aparaty rentgenowskie.

Rozwiązanie: