55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Uzupełnij odpowiednimi informacjami prawo jazdy Marii Skłodowskiej-Curie, które uczona zdobyła w 1916 roku.

Rozwiązanie: