44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Zaznacz na osi czasu rok, w którym wybuchło powstanie kościuszkowce.

Rozwiązanie: