36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Przyjrzyj się osi czasu. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: