31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Rozwiąż rebus. Zapisz w wyznaczonym miejscu hasło – imię i przydomek znanej postaci historycznej. Wyjaśnij, kim była ta osoba.

Rozwiązanie: