30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zapisz w wyznaczonych miejscach po dwie przyczyny, które skłoniły Polskę i Litwę do zawarcia unii w 1385 roku.

Rozwiązanie: