29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej Europę Środkowo-W schodnią w XIV i XV wieku. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: