27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Odczytaj litery od prawej do lewej strony, aby odszyfrować trzy elementy wyposażenia rycerza. Zapisz je w odpowiednich miejscach.

Rozwiązanie: