25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

W staw znak „X” w kratki przy dokonaniach Kazimierza Wielkiego.

Rozwiązanie: