24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Wykreśl z diagramu ukryty wyraz. Następnie zapisz otrzymane hasło i wyjaśnij jego znaczenie.

Rozwiązanie: