22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Wykreśl z poziomych rzędów diagramu nazwy czterech zakonów, które zaczęły działać na ziemiach polskich w średniowieczu. Następnie zapisz je w wyznaczonym miejscu.

Rozwiązanie: