21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Wykreśl z poziomych rzędów diagramu litery składające się na nazwy grodów i uzupełnij nimi podane zdania. Z pozostałych liter utwórz hasło i zapisz je w wyznaczonym miejscu.

Rozwiązanie: