16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Wpisz w odpowiednie rubryki przyczyny i skutki chrztu Polski.

Rozwiązanie: