11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Rozwiąż krzyżówkę. Następnie wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.

Rozwiązanie: