7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Przeczytaj tekst dotyczący Malborka. Następnie podkreśl właściwe zakończenie każdego zdania

Rozwiązanie: