6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w ramce. Następnie wykonaj polecenie.

Rozwiązanie: