87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Zaznacz właściwe zakończenie zdań. W niektórych wypadkach poprawne jest więcej niż jedno zakończenie.

Rozwiązanie: