82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

Rozwiąż krzyżówkę. Litery z kolorowych pól utworzą hasło – inną nazwę oceanu światowego.

Rozwiązanie: