79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Wykreśl w każdej ramce nazwy skał, które nie pasują do swojej grupy.

Rozwiązanie: