6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Zamaluj na czerwono okienka przy ilustracjach dzieci które zachowuje się właściwie a na zielono okienka przy ilustracjach dzieci których zachowanie jest bezpieczne.

Rozwiązanie: