76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Klara i Tomek opisali krajobraz okolicy, w której przebywali podczas wakacji. Odpowiedz na pytania zapisane w tabeli. Zaznacz znakiem właściwe odpowiedzi.

Rozwiązanie: