71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Oceń prawdziwość podanych zdań dotyczących alkoholu. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie: