6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wykonaj polecenia

Rozwiązanie: