66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Choroby zakaźne i pasożytnicze mogą się rozprzestrzeniać w różny sposób. Wpisz nazwy chorób z ramki w odpowiednie miejsca.

Rozwiązanie: