61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Podpisz układy narządów przedstawione na ilustracjach. Wpisz w okienka właściwe litery, a następnie opisz funkcję każdego z układów.

Rozwiązanie: