56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78

Dopasuj do ilustracji komórek rozrodczych właściwe informacje. Wpisz w ramki odpowiednie litery.

Rozwiązanie: