55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdania jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie: