53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75

Przeczytaj tekst, a następnie ponumeruj zdania, tak aby odpowiadały kolejnym etapom reakcji Ani.

Rozwiązanie: