48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

O których narządach układu oddechowego mówią dzieci? Zapisz nazwy tych narządów we właściwych ramkach?

Rozwiązanie: