44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Wpisz nazwy wskazanych na schemacie narządów układu pokarmowego. Następnie na czerwono zamaluj ramki z nazwami narządów wchodzących w skład przewodu pokarmowego, a na zielono – ramki z nazwami narządów wspomagających trawienie.

Rozwiązanie: