41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenie.

Rozwiązanie: